تجهیزات استخر

معرفی و کاربرد تجهیزات استخر، قطعاً یکی از تفریحات سالم، رفتن به استخر می باشد. اگر شناگر حرفه ای هم نباشید می توانید برای کاهش استرس یا آب درمانی، از استخر استفاده کنید؛ اما خیلی از افراد هستند که به طور حرفه ای ورزش های آبی مانند واترپلو و شنا را دنبال می کنند. برای این دسته از افراد تجهیزات استخر باید کامل باشد.